Uitgaves

Uitgeverij Suchi heeft de volgende boeken uitgebracht:

Tokiko Geschenk aan een geisha

Eerste druk 2021

ISBN 9789090339931

NUR 402

De magie van Shikoku Pelgrim op het eiland van de 88 tempels

Eerste druk juli 2015, tweede druk 2016, derde druk 2017, vierde druk 2021

ISBN 9789090290249

NUR 508

Download hier de eerste 15 pagina’s van De magie van Shikoku

Nawoord vierde druk:

Dōmo arigatō

Net als in eerder edities begin ik met het bedanken van de mensen die mij geholpen hebben bij de totstandkoming van dit boek: Dick de Scally voor zijn tekstredactie, Erik Thé voor de vormgeving en Bart Hommersen voor de prachtige titel. Dat het boek goed verkoopt heb ik aan hen te danken. Alle boekwinkels die ik benaderde namen het boek in consignatie en als het eenmaal in de winkel lag, verkocht het boek beter dan verwacht, door de prachtige cover, de vormgeving en de pakkende titel. Na het verschijnen van Tokiko, Geschenk aan een geisha, blijkt er weer meer vraag te zijn naar dit boek. Misschien omdat we door de corona-pandemie niet naar Japan konden reizen. Lezen over Japan lijkt het land dichterbij te brengen en om die reden is er nu deze vierde druk.

Ik ben grote dank verschuldigd aan mijn lezers. Velen hebben me op de een of andere manier laten weten dat ze geinspireerd werden door mijn verhaal. Een aantal van hen is zelf naar Shikoku gegaan. Sommigen kochten het boek omdat zij de wens hadden om de pelgrimstocht te lopen en er informatie over zochten in het Nederlands. Er is op internet veel te vinden in andere talen, maar ervaringen van Nederlanders zijn moeilijker te vinden. Dit boek voldoet dus in een bepaalde behoefte.

Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd. De belangstelling voor Azië, voor wandelen en pelgrimeren is enorm gegroeid. Daardoor ben ik vaak uitgenodigd om te komen spreken over mijn tocht langs de 88 tempels. Ik gaf lezingen in reisboekenwinkels en in Japanmuseum SieboldHuis. Maar ook aan het Sint Jacobs-genootschap, Zen-groepen, humanitaire verenigingen en Japanreizigers. De reden dat meer mensen naar Japan gingen, was de nieuwsgierigheid naar een boeiende cultuur met prachtige natuur. Daarbij werden vliegtickets alsmaar goedkoper en door de groeiende welvaart in landen zoals China, werd het voor een steeds groter publiek mogelijk om erheen te gaan. Vanuit alle delen van de wereld ging men vaker naar Japan. Tot daar in maart 2020 een einde aan kwam, door de corona-pandemie.

De populariteit van Japan als vakantieland was ongekend. Reclamecampagnes speelden hier handig op in. Op weg naar de Olympische spelen haalde Japan alles uit de kast om het toerisme te stimuleren. Aanwijzingen op borden in alfabet waren twintig jaar geleden niet te vinden in steden buiten Tokio. Tegenwoordig zijn er in het openbaar vervoer van de grote steden en bij toeristische attracties zelfs aankondigingen in het Chinees en Engels. Het moet wel, want er valt geld te verdienen aan het toerisme. De bevolking wordt ouder en de geboortecijfers dalen schrikbarend. Japan zal hoe dan ook een manier moeten zien te vinden om zich economisch staande te houden. Het is een grote strop voor de sector dat er nu al een jaar geen toeristen welkom zijn in Japan. Ook Japanners hebben tijdens de verschillende corona-golven (reis)restricties gekregen. Er is dan wel nooit een volledige lockdown in Japan geweest, er was wel degelijk een zogenaamde ‘state of emergency’ in bepaalde periodes. Tussendoor waren er dan campagnes als ‘go to eat’ en ‘go to travel’, om uitgaan en reizen binnen Japan te stimuleren. Een duidelijke lijn vinden was voor de regering niet eenvoudig.

Het eiland Shikoku waar ik rond gewandeld heb, heeft het toerisme meer dan nodig. De bevolking veroudert, de tempels rekenen op een bepaalde vorm van inkomsten door bezoekers en tot voor kort zocht men een oplossingin het promoten van de tempeltocht. Dat leek te lukken. Men heeft in 2014 gevierd dat de 88-tempeltocht twaalfhonderd jaar bestaat. Ook Koyasan heeft zijn 1200-jarig jubileum gevierd, omdat Kōbō Daishi daar de hoofdtempel stichtte van het Shingon boeddhisme. Shikoku wil de status van ‘World heritage site’ verkrijgen en is daar nog steeds mee bezig. De pandemie heeft vele ontwikkelingen stil gelegd.

Normaal gesproken is het in de maanden maart tot mei en oktober en november een drukte van belang en zijn veel overnachtingsplekken vol geboekt. Hoe gaat het straks als de grenzen weer open gaan? Zullen de hotels en de Japanse minshuku de crisis hebben overleefd? Het zou fijn zijn als toekomstige pelgrims uit het buitenland de Japanse gewoonten leren kennen en met respect proberen te volgen, zodat het cultureel erfgoed dat Kōbō Daishi naliet, in ere zal worden gehouden. Door middel van dit boek, waarmee ik in de afgelopen jaren steeds meer mensen kon bereiken en inspireren, is dit een van de taken die ik voor mezelf zie weggelegd. Eenieder die hierover met mij van gedachten wil wisselen, nodig ik uit me te schrijven.

Yvonne Schoutsen, mei 2021

Copyright © Yvonne Schoutsen

Vormgeving omslag en binnenwerk Erik Thé Design

Schuiven naar boven